Service CalendarTimetablesBus Stop ETA
92 Kaiapoi/City direct
City to KaiapoiWeekday
Kaiapoi to CityWeekday
Christchurch Hospital Main Stop EBBus Interchange (Platform D)Kaiapoi South Park & RideKaiapoi Central Park & Ride
3:45p3:504:254:30
4:15p4:204:555:00
4:45p4:505:255:30
5:15p5:205:556:00
5:45p5:506:256:30